QQ分组大全
QQ简单分组
 • ❤ i miss you
  
 •  ❤ i love you
  
 •  ❤ i like you
  
 •   ❤ i need you
  
 •   ❤ i want you
 • ,‐ 、,ˊˋ、
  
 • `. 傻瓜 ,′
  
 • ˋ . ˊ
  
 • 我旳怀抱不够宽ゝ
  
 •   ➩它很窄
  
 •   我的怀里
  
 •  只能容下你
  
 • 所以っ
  
 •   嫁我好么
 • ╭一段情
  
 • 还未开始就已破灭
  
 • ╭一份爱
  
 • 还未告白就已结束
  
 • ╭一份心
  
 • 还未送出就已破碎
  
 • ╭一个人
  
 • 还未见面就已逝去
  
 •   一束花╮
 • 你用了多少时间
  
 • 走进我的世界
  
 • ╭◆┴┴◆╮
  
 • 我用了多少时间
  
 • 去拼命忘记你
 • 她只喝酒不说话
  
 • 眼泪掉了也不擦
 • 知己我有
  
 • 风浪中与他相守
 • Lies have short legs.
  
 • 谎言站不长
 • Lies have short legs.
  
 • 谎言站不长
 • 世说鲛人.
  
 • 久居深海.
  
 • 世间万物.
  
 • 终有归属.
 • 向日葵
  
 • 耀眼的让人 心疼
  
 • ★☆★
 • wo-的好友”
  
 • 暮然回首┑
  
 • $Hen后全是狗┑