QQ分组大全
QQ符号分组
 • (の)
  
 • ╱︶ 
  
 • 蓬松的棉花糖
  
 • 谁经受得住那
  
 • 香甜的滋味。
 • ┝清风.┥
  
 • ┅┅┅
  
 • ┝ 和 ┥
  
 • ┅┅┅
  
 • ┝烈酒.┥
  
 • ┅┅┅
  
 • 不及你一半温柔┈
  
 • あああ
 • 街角一瞥
  
 • 商场偶遇
  
 • 转角相拥
  
 • 暗暗倾心
  
 • 相守白头
  街角一瞥
 • 商场偶遇
  
 • 转角相拥
  
 • 暗暗倾心
  
 • 相守白头
 • ,‐ 、,ˊˋ、
  
 • `. love ,′
  
 • ˋ .ˊ
  
 • 一辈子的执着 ﹏
  
 • 甜甜のの爱恋
  
 • 只想和你在一起ツ
 • ╭⌒╭⌒╭⌒╮
  
 • 愿每个爱我的人
  
 • 一生平安幸福 
  
 • 永远开心的度过
  
 • ︶︶︶︶︶︶︶
 • ┏   ┓
  
 •  一封书信
  
 •  相隔千里 
  
 • ┗   ┛
  
 • 独守一个城池
  
 • 苦等一年半载
  ┏   ┓
 •  一个短信
  
 •  天涯海角 
  
 • ┗   ┛
  
 • 只等一个爱人 
  
 • 一生只爱一人
 • ,‐ 、,ˊˋ、
  
 • `.  ,′
  
 •  ˋ . ˊ
 • ❤爱
  
 • ──┼
  
 • 算❤
  
 • ──┼
  
 • ❤什
  
 • ──┼
  
 • 么❤
  
 • ◆◇——╮
  
 • ❤东
  
 • ╰——◇◆
  
 • 西❤
 •  ╭╮╮
  
 • 〔╭*╯〕
  
 •  ╰╰╯
  
 • 我深知你为人
  
 • 却始终不放手
  
 • 情深似海
  
 • -那个我爱的人
  
 • -你可懂我的心。
  
 • ︶︶ ̄︶︶
 • ╭╮╮
  
 • ╰╭╯
  
 • 未来の未来
  
 • 未知未觉
  
 • 迷茫の彷徨
 •     ╱╲ 
  
 •  〆╱説╱ 〆 
  
 •  ╱ 妳╱  ╱╲ 
  
 • ╲╱   ╱ 噯╱ 
  
 •  〆╱硪╱ 逯 
  
 •   ╲╱   
 • ━━━━━◆◇
  
 • 痛苦的回忆
  
 • ————
  
 • 勇敢向前。
  
 •   ミ❤ミ
  
 • 我们的开始
  
 • ————
  
 • 心中挚爱。
  
 • ︶︶︶︶︶︶︶